Home » Over 't Zjuuste Spoor » Geschiedenis

Geschiedenis van het gebouw


De geschiedenis van dit gebouw gaat hand in hand met die van het station en het spoor. Omstreeks 1860 werd begonnen met de aanleg van het spoor tussen Luik-Hasselt-Eindhoven (lijn Liégeois-Limbourgeois genoemd). Anno 2020 kunnen we ons de vraag stellen, waarom hebben we dit niet behouden?

Ter hoogte van het Boseind werd een klein stationneke gebouwd. In 1866 konden de eerste reizigers de trein nemen. De lijn deed 29 stations en stopplaatsen aan. Naast Neerpelt werd onder meer ook Wijchmaal, Eksel, Sint-Huibrechts-Lille en Achel aangedaan. 

Rond 1865 werd de statiestraat aangelegd. Na de uitbreiding in 1879 van de spoormaatschappij (lijn Luik-Limburg werd uitgebreid met die van de G.C.B.)  werd een nieuw en groter station opgericht. Het oude gebouw werd afgebroken in 1883. Na de eeuwwisseling (1901) werd een wachterswoning bijgebouwd aan het bestaande station. Het station van Neerpelt is het enige overgebleven stationsgebouw uit de tijd van de G.C.B. in Limburg.

Het spoor en de aanleg van de statiestraat zorgde ook voor meer economische activiteit. Verschillende sigarenfabrieken en twee brouwerijen vonden hun plek rond de statiestraat. De sigarenmakersstraat is daar nog een overblijfsel van. Wie herinnert zich nog de Skiffel langs het spoor aan de spooroverweg? Dit gebouw was opgericht in 1890 door Albert Swane en deed dienst als een sigarenfabriek. Een 200-tal mensen werkten er in die tijd. Op de plaats van 't Zjuuste Spoor lag de brouwerij en mouterij van J. Slegten. Na de eerste wereldoorlog verdwenen stilaan de fabrieken en de brouwerijen. Markten en afzetgebieden waren verloren gegaan door de Groote Oorlog.

 

Waar er gewerkt wordt, is er ook plaats voor plezier. Er was tevens behoefte aan slaapgelegenheid. Zo werd in 1884 het eerste Hôtel Neuf gebouwd. Dit gebouw werd in de jaren dertig van de twintigste eeuw afgebroken en op dezelfde plaats herrees het vernieuwde Hotel Nêuf (omstreeks 1934).

Rond die tijd zag ook het huidige gebouw 't Zjuuste Spoor' het levenslicht. Dat was waarschijnlijk in de periode van de verkoop van de villa Slegten aan de Zusters van Berlaar. Zij vormden de villa om tot het eerste ziekenhuis van Neerpelt. Ook een kinderdagverblijf en de school Sint-Maria werden in die tijd opgestart. Later werd langs de villa een nieuw ziekenhuis gebouwd en de villa afgebroken. Na de fusie met het ziekenhuis van Lommel verhuisde het ziekenhuis naar de huidige locatie in Overpelt. De meeste gebouwen werden gesloopt.  Een deel van het oude ziekenhuis maakt nu deel uit van de WICO campus Sint-Maria. 

 

Ons gebouw was een café-herberg met naam 'Café De Kempen' en is in de loop van tijd door verschillende eigenaren uitgebaat. 

Eén van die eigenaren is nog familie van Hilde. De cirkel is rond. Het had zo moeten zijn.

Wie ons kan helpen om de kennis van de geschiedenis van dit gebouw en de stationsbuurt wat verder uit te diepen, kom gerust eens langs!

 

In 1997 werd het gebouw gekocht door Lut en Bert. Zij hebben er een vijftiental jaar hun bruidskledingwinkel de 'Saprist'i gehad. Een bekende naam in Pelt en omstreken.

 

Nu is de cirkel helemaal rond. Vanaf juli 2020 krijgt het gebouw opnieuw de functie waarvoor het werd opgericht. Een ontmoetingsplaats voor wat rust en plezier: 't Zjuuste Spoor.

 

In de diavoorstelling vind je nog meer foto's uit de oude doos.