Home » Over 't Zjuuste Spoor » Ons waterverbruik

Met een zaak als de onze, gaat het waterverbruik flink toenemen. 

We hebben nog geen specifieke projecten, maar dat we daar in de toekomst de nodige aandacht aan moeten geven is wel duidelijk. Ook hier weer, zowel op basis van economische (kostprijs water) als milieutechnische gronden. De reserves aan drinkbaar water in Vlaanderen zijn aan het slinken en de vraag groeit alleen maar.

Nu loopt al het regenwater de riolering in. En dit samen met het afvalwater.

Dit moet beter.